Sunday, September 7, 2008

Yu Zhong @ MMU Cyberjaya Promo

Yu Zhong @ MMU Cyberjaya for his "Kan Wu Shi Jie" promo. To those who miss the event, here is the video for you to watch~

Kan Wu Nu


Gai Jia


Yuan Yuan


Kao An & Zhu Ti Qu


Enjoy~

No comments: