Saturday, September 1, 2007

Batu Pahat Promo Videos~

Batu Pahat, Johor Promo was held at Batu Pahat Summit Mall.

Yu Zhong sang 3 songs including Kong Qiu Qian, Ling Yu Zhong and Xuan Lu.Enjoy~

No comments: